ตัวอย่างการส่งใบสมัคร

[ หัวข้อเมล์ ]

ส่งใบสมัคร FIFA Online 3 : Super Cup 2017 (September)

[ เนื้อหาในเมล์ ]

- ชื่อจริงนามสกุลจริง : นาย โทนี่ มิวเช็ค

- ชื่อในเกม : Nongtonkub

- ID Garena : GWIKJH

- เบอร์ติดต่อ : 089-568-45XX ( ห้ามเซ็นเซอร์ )

- ข้าพเจ้ายอมรับได้อ่านกฏจากลิงค์ https://goo.gl/Y21PTp และยอมรับคำตัดสินของกรรมการ

ภาพแสดง LV และคะแนน Ranking***คะแนนรูปตัวอย่างไม่ถึงระดับ Legendary C นะครับ

ภาพแสดง บัตรประชาชน[ เอกสารต้องชัดเจน ไม่เบลอและเซ็นเซอร์เหมือนตัวอย่าง ]